Nieuws

Hoe belangrijk is locatie bij winkelvastgoed?

Is de locatie van invloed op het faillissement van een winkel? Locatus nam vier failliete winkelketens onder de loep.

De locatie is van cruciaal belang voor de overlevingskansen van winkels. Dat blijkt ook uit een analyse van Locatus van vier winkelketens die onlangs failliet zijn gegaan. Maar de ene formule is de andere niet.

Intertoys, CoolCat, Sissy-Boy en Op=Op. De afgelopen maanden zijn vier winkelketens die vertrouwd zijn in ons straatbeeld kopje onder gegaan. De faillissementen worden vooral toegeschreven aan de opmars van e-commerce. Dat leidt tot lagere verkopen en prijsdruk.

Maar volgens Locatus, expert in winkelvastgoed, spelen bij een faillissement vaak meer factoren een rol, waaronder de locatiestrategie.

Drie soorten locatierisico's

Het onderzoeksbureau nam de bovengenoemde winkelketens onder de loep met behulp van zijn Retail Risk Index, waarmee de overlevingskansen van een winkel op een specifieke plek kan worden berekend. Een hogere risicoscore duidt erop dat de kans groter is dat een winkel over enkele jaren niet meer op deze plek zit.

De onderzoekers keken naar drie factoren. Ten eerste is de toestand van de straat van belang. Is er veel leegstand, maken veel winkels plaats voor woningen of oogt de winkelstraat als een duiventil met veel mutaties, dan haken consumenten af. De achterblijvende winkels lopen dan een hoger risico op dalende omzetten.

Ook de branche waarin de winkel opereert is van belang. Zo signaleert Locatus dat in kleinere winkelgebieden het aantal kledingwinkels daalt. Een ondernemer die een damesmodezaak in een dorpskern bestiert loopt hierdoor een hoog branche-risico.

Verder is natuurlijk van belang hoeveel concurrenten er in de omgeving zijn. In combinatie met de kwaliteit van de locatie bepaalt dat het marktrisico.

Wat zijn nu de oorzaken van de faillissementen van Intertoys, Op=Op, Sissy-Boy en Coolcat?

Op=Op

Van de vier onderzochte winkelketens speelt bij Op=Op de locatie de belangrijkste rol bij het faillissement, zo verwacht Locatus. Bijna de helft van de winkels lag in een straat met een hoog risico. In de hele branche is dat 1 op 3.

De voordeelketen lijkt bij de locatiekeuze vooral op de centen te hebben gelet en onvoldoende oog te hebben gehad voor het toekomstperspectief van de gekozen winkelstraten.

Intertoys

Bij Intertoys speelde vooral het brancherisico een rol. Maar volgens Locatus verschilt het risico bij speelgoedwinkels wel per locatie. In binnensteden en grootschalige winkelgebieden zijn de risico's een stuk kleiner dan in de centra van middelgrote steden. En juist in de laatstgenoemde gebieden waren veel winkels van Intertoys te vinden.

In een aantal van deze centra is de winkelketen waarschijnlijk te lang blijven zitten, zo oordeelt Locatus.

Sissy-Boy

Sissy-Boy werd vooral genekt door de stevige concurrentie. Deze winkelketen koos vooral voor winkelgebieden met veel andere modeketens, maar vestigde zich hier wel met minder locaties dan de concurrenten. Dat maakt het lastig om onderscheidend te zijn.

Coolcat

Met de locatiekeuze van de Coolcatwinkels was volgens Locatus niets mis. Op alle drie de risico-indicatoren (straatrisiso, brancherisico en marktrisico) scoort de kledingketen goed. Waarom kon het dan toch misgaan?

Locatus denkt dat de formule aan een opfrisbeurt toe was. "Voor de jeugd is Coolcat niet meer zo hip en happening als de formule in het verleden was," schrijft Gertjan Slob, directeur Onderzoek bij Locatus. 

Kortere huurcontracten

Om als winkelketen te kunnen overleven is het volgens Locatus van belang om elke locatie frequent onder de loep te nemen en niet pas als het huurcontract afloopt. Een locatie die nu prima is, kan dat over tien jaar misschien niet meer zijn.

Ook pleiten de onderzoekers voor kortere huurcontracten. De retailmarkt is zo grillig geworden dat het eigenlijk ondoenlijk is voor een winkelier om zich zo lang te binden. Voor vastgoedeigenaren zal dat even slikken zijn. Zij hechten immers aan zekerheid.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. 3 routes naar rendement voor vastgoedbeleggers
  2. Beleggen in vastgoed? Dit zijn de opties
  3. Max Property Group haalt geld op via security tokens
  4. Investeren in vastgoed het meest in trek in Nederland
  5. Amsterdam minder populair bij buitenlandse vastgoedbeleggers