Vastgoedmarkt bericht over trends en ontwikkelingen in de vastgoedsector. Betrouwbaar, actueel, diepgravend, eigenzinnig, prikkelend en compleet. Daarnaast is er op de website informatie over aanbod en transacties, whitepapers en een pagina met beurskoersen en vastgoedtools te vinden.
Nieuws

Beleggingsvolume zorgvastgoed verdrievoudigd

De belangstelling van nationale en internationale beleggers voor zorgvastgoed in Nederland groeit hard.

De belangstelling van nationale en internationale beleggers voor zorgvastgoed in Nederland groeit sterk. Het beleggingsvolume is sinds 2013 meer dan verdrievoudigd en neemt de komende jaren naar verwachting verder toe. Dit concluderen Syntrus Achmea Real Estate & Finance en CBRE in een gezamenlijke publicatie.

Het beleggingsvolume in zorgvastgoed bedroeg in 2013 100 miljoen euro. In 2015 kwam dat volume uit op 338 miljoen. Tegelijkertijd laten de bruto-aanvangsrendementen een dalende lijn zien. De groei in het volume is volgens de onderzoekers mede gedreven door de lage rentestand en de goede perspectieven. 

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in uiteenlopende typen zorgvastgoed. Voor de analyse hebben de onderzoekers de segmenten geclusterd in vier categorieën: care extramuraal, care intramuraal, cure eerstelijns en cure tweedelijns. Driekwart van de beleggingen is care-gerelateerd; dit product komt het dichtst bij woonvastgoed en heeft vaak een alternatieve aanwendbaarheid.

Vaak zijn meerdere typen vastgoed in een transactie betrokken. Zo worden levensloopbestendige woningen regelmatig in hetzelfde gebouw ondergebracht als intramurele zorgwoningen en zorggerelateerde diensten. In het cure-segment zijn eerstelijnsfuncties het meest populair.

Goed voor de spreiding

De bandbreedtes van het aanvangsrendementen van de vier zorgcategorieën zijn vergelijkbaar met of hoger dan die van traditionele vastgoedcategorieën. Bij toptransacties in sterk woongerelateerd extramuraal zorgvastgoed worden de top-aanvangsrendementen van woningen benaderd. Voor intramuraal zorgvastgoed en cure-gerelateerd zorgvastgoed ligt de bandbreedte beduidend hoger dan de top-aanvangsrendementen van traditionele vastgoedsegmenten. 

Joost de Baaij, senior research analyst Syntrus Achmea RE&F: "Zorgvastgoed is een uitstekende diversifier in de vastgoedportefeuille. De herziening van het stelsel van langdurige zorg en de transitie naar meer marktgedreven zorg hebben de ontwikkeling van moderne, toekomstbestendige zorgconcepten in de hand gewerkt. Daar komt bij dat de huurinkomsten in deze sector minder conjunctuurgevoelig zijn en dat zorgwoningen een uitstekend beleggingsalternatief zijn voor schaars beschikbare reguliere huurwoningen. Voor investeerders in zorgvastgoed geldt dat zij op de middellange termijn mooie kansen kunnen verzilveren en dat er op korte termijn een extra early-adopterpremium valt te behalen."

Bron: Vastgoedmarkt. Klik hier voor meer vastgoednieuws.

Lees meer

  1. 33% minder zorgvastgoed verkocht
  2. Forse groei investeringen in zorgvastgoed