Nieuws

Renpart publiceert halfjaarcijfers

Renpart Vastgoed Holding heeft in het afgelopen halfjaar de portefeuille moeten afwaarderen.

Renpart Vastgoed Holding heeft in het afgelopen halfjaar de portefeuille moeten afwaarderen. De fondsaanbieder heeft wel uitgekeerd aan beleggers die deelnemen in de holding en winkel-cv’s van Renpart. Dit valt op te maken uit het recent gepubliceerde halfjaarrapport. 

De bruto-uitkering per (certificaat van) aandeel Renpart Vastgoed Holding bedroeg in het derde kwartaal 0,05 euro, terwijl de uitkeringen per participatie van Renpart Retail XI CV en Retail XII CV respectievelijk 465 en 443 euro bedroegen. Omdat de ontwikkelingen binnen de portefeuille van de holding aanmerkelijk negatiever zijn dan tot voor kort werd voorzien, besloot de directie om met ingang van het vierde kwartaal dividenduitkeringen voorlopig te staken. “De extra gelden die als gevolg van dit besluit beschikbaar blijven voor de vennootschap, dienen te worden aangewend als liquiditeitsreserve waaruit huurdersinvesteringen kunnen worden gedaan en / of waarmee eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen,” zo valt te lezen in het rapport. 

Door de afwaarderingen van het vastgoed, kwam Renpart Vastgoed Holding in het eerste halfjaar uit op het totale resultaat van ruim 4,2 miljoen negatief. De portefeuille van de vennootschap vertegenwoordigde per 30 juni 2013 een waarde van circa 132 miljoen euro, tegenover 138 miljoen euro ultimo 2012. Daarbij waren de huurinkomsten slechts marginaal gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, maar de vooruitzichten laten te wensen over, aldus de fondsaanbieder uit Den Haag. De leegstand in de portefeuille ten opzichte van 30 juni 2012 liep op van 1,3% naar 20,7%. 

De cv’s ontwikkelde zich wat meer in lijn met de prognose. Het totale resultaat van Retail XI kwam uit op 33.800 euro, nadat de portefeuille (intern) werd afgewaardeerd met 1% ten opzichte van eind december vorig jaar. De waardering van Retail XII bleef ongewijzigd, het totale resultaat kwam uit op circa 69.000 euro.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Al uw beleggingen op één plek