Column

Zo ligt de Nederlandse crowdfundingmarkt erbij

De impact van de coronacrisis lijkt in veel sectoren af te nemen.

De impact van de coronacrisis lijkt in veel sectoren af te nemen, zo ook voor de Nederlandse crowdfundingmarkt. CrowdfundingHub maakte in samenwerking met een netwerk van Europese brancheorganisaties en experts een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de crowdfundingsector in Europa. Hoe ligt de Nederlandse crowdfundingmarkt erbij?

Hoewel het rapport in juli van dit jaar verscheen, heeft het betrekking op de cijfers over 2020. Daaruit blijkt dat de Nederlandse markt met 2% kromp ten opzichte van 2019, waarbij er in totaal 417 miljoen euro werd opgehaald. In 2020 werden er 12.764 projecten gefinancierd voor een gemiddeld bedrag van €32.670 per project.

In 89,6% van alle projecten werden er leningen verstrekt, goed voor een bedrag van €373,8 miljoen.

Toename sociale projecten

Vanwege de coronacrisis steeg het aantal sociale projecten wel aanzienlijk: met 50% ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij werd in totaal €23,9 miljoen opgehaald.

Er werden 8.338 sociale projecten gefinancierd tegen een gemiddeld bedrag van €3.000 per project. Vooral campagnes voor ondernemingen of mensen die in problemen zijn gekomen door de coronacrisis, bleken erg in trek op crowdfundingplatformen.

Consumentenleningen en creatieve projecten

Ook voor consumentenleningen werd er aardig wat geld opgehaald, namelijk 13,4 miljoen euro, verdeeld over 1.774 projecten. Gemiddeld werd er per project €7.500 opgehaald.

Verder ging er veel geld naar creatieve projecten, namelijk €11,5 miljoen.

Impact coronacrisis

Onder de streep haalden bedrijven over het algemeen minder geld op dan in 2019, zo blijkt uit het onderzoek van CrowdfundingHub. Dit wordt vooral toegeschreven aan de coronacrisis.

Vooral tijdens de eerste lockdown in de lente hadden bedrijven het zwaar, terwijl in het vierde kwartaal van 2020 het meest werd opgehaald. In totaal liepen de transactievolumes met 10% terug, maar werden er ook 21% minder leningen verstrekt. Er werd wel meer gedoneerd in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren, te weten 22,7 miljoen euro.

Aan institutionele beleggers heeft het overigens niet gelegen: zij investeerden juist beduidend meer in crowdfunding dan in het jaar ervoor.

Meer uitgestelde betalingen en defaults

Door de coronacrisis was er ook een stijging te zien van 20% in het aantal uitgestelde betalingen aan investeerders. De defaults op uitstaande leningen, dus de situatie waarin een ondernemer niet aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen, stegen met 6%.

Veranderingen in projecten

CrowdfundingHub constateerde als gevolg van de coronacrisis ook een verandering in hoe platformen projecten beoordelen. Mark Tamsma, managing partner van Horeca Crowdfunding, zei bijvoorbeeld al eerder tegen Participaties.nl dat het platform extra eisen stelt aan ondernemers die een financiering aanvragen. “Zo moeten restaurants een terrasfaciliteit hebben met een bepaald aantal zitplekken. Ook moeten ze afhaal-en bezorgmogelijkheden bieden, om in aanmerking te komen voor een lening op het platform.”

Ook werden aanvragen van start-ups niet meer in behandeling genomen.

Aan de andere kant wordt in het onderzoek van CrowdfundingHub geconstateerd dat platformen een andere houding aannemen ten opzichte van betalingsverplichtingen. Diverse platformen hebben al laten weten coulanter om te gaan met ondernemingen die in problemen zijn gekomen door de coronacrisis en betalingstermijnen niet halen.   

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’
  2. Nederland loopt voor met crowdfundingvergunningen
  3. Deze 10 crowdfundingplatforms dingen mee naar de IEX Gouden Stier
  4. 7 buitenbeursbeleggingen voor extra spreiding in uw portefeuille
  5. Institutionele investeerders kapen crowdfunding