Column

De wilde rit van private equity

Investeerders komen niet van hun dry powder af, de activiteiten op het gebied van fondsenwerving, deals en exits exploderen en de sector neemt enorm in omvang toe.

De private equity-sector heeft een wilde eerste helft van 2021 achter de rug, zo stelt Bain & Company. Investeerders komen maar niet van hun dry powder af, de activiteiten op het gebied van fondsenwerving, deals en exits exploderen en de sector neemt enorm in omvang toe.

Het consultancybureau zag dat er eind juni maar liefst 3,3 biljoen dollar aan de zijlijn stond. In de private equity-sector klotst het geld al jaren tegen de plinten. Alleen al voor buy-outs is er 1 biljoen dollar beschikbaar.

Veel deals

Toch werden er in het afgelopen halfjaar wereldwijd wel veel deals gesloten, ter waarde van 539 miljard dollar. Sinds 2016 is dit ongeveer het bedrag dat gemiddeld in een heel jaar aan deals wordt gesloten. Bain sluit dan ook niet uit dat de waarde van het aantal deals dit jaar voor het eerst in de geschiedenis boven 1 biljoen dollar uitkomt. Het vorige record staat op 804 miljard dollar uit 2006, kort voordat de financiële crisis uitbrak.

Er worden niet zozeer méér deals gesloten. Het is vooral de omvang per deal die flink aantrekt. De gemiddelde omvang van gesloten deals steeg in het afgelopen halfjaar met 48% tot 1,1 miljard dollar.

Tech blijft interessant

Investeerders blijven de technologiesector interessant vinden. Een op de drie buy-outdeals betrof een technologiebedrijf. Met name softwarebedrijven sprongen eruit. Ook fintech en healthcare bleken onverminderd de interesse wekken. Bain verwacht dat deze trend zich nog maanden of zelfs jaren voortzet.

SPAC’s

De populariteit van de zogenoemde special purpose acquisition companies, of SPACS, heeft ook gezorgd voor een stormloop op private bedrijven en een stijging van het aantal exits. Eind juni bedroeg de totale waarde van buy-outs circa 488 miljard dollar, hetgeen 10% meer was dan in heel 2020. Daarvan werd 84 miljard dollar aan waarde ingebracht door SPAC’s.

Ook bleven beursgangen voor private equity-investeerders interessant om hun belangen te gelde te maken, vooral in de Verenigde Staten. Als deze trends in de tweede helft van dit jaar doorzetten, kan de waarde van buy-outs voor het eerst in de geschiedenis 1 biljoen dollar gaan overschrijden, aldus Bain.

In de eerste zes maanden van dit jaar werd er 631 miljard dollar opgehaald door private equity-firma’s en de verwachting is dat dit bedrag tegen het einde van dit jaar kan zijn gestegen tot maar liefst 1,3 biljoen dollar.

Buy-outs, durfkapitaal en groeifondsen zagen de sterkste instroom aan kapitaal, terwijl vooral vastgoedfondsen uit de gratie raakten.

Veel geld langs de zijlijn

“Het blijft uiteraard de vraag of de tweede helft van 2021 hetzelfde zal verlopen als de eerste zes maanden, maar uit de cijfers die we hebben gezien kunnen we wel wat conclusies trekken”, aldus Bain. Zo wordt verwacht dat het aantal deals tegen het einde van dit jaar kan zijn gestegen tot 3.700, maar dat is nog steeds onder het gemiddelde van 4.000 deals per jaar.

Bain ziet dat vooral kleinere transacties met moeite afgerond worden, mogelijk vanwege de onzekerheid in de markt als gevolg van de coronacrisis of omdat het volume van grotere transacties alle aandacht opeiste. “Maar met zoveel geld langs de zijlijn, zijn partijen nog steeds op zoek naar interessante deals.”

Focus op tech neemt toe

Ook zal de focus op technologie alleen maar toenemen. “Het is belangrijk voor investeerders om te begrijpen hoe technologie het competitieve landschap verandert en wat bedrijven kunnen doen om daarop in te spelen.

Investeerders die hun vizier hebben gericht op een bedrijf, moeten op de hoogte zijn van de onderliggende technologieën die de onderneming gebruikt, om een inschatting te kunnen maken van de risico’s en kansen.

Gunstige wind

“We weten niet wat de komende zes tot twaalf maanden ons brengt, maar de wind staat gunstig”, concludeert Bain. “De factoren die zorgden voor een eerste sterke jaarhelft, waaronder een ruim monetair beleid, een relatief sterke economie, aantrekkende beurzen en een boel dry powder, blijven een grote rol spelen. Het momentum zal vermoedelijk aanhouden.”    

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.