Column

'Logistiek vastgoed steeds meer in de stad geconcentreerd'

JLL voorspelt de opkomst van logistieke centra met meerdere verdiepingen.

Niet alle vastgoedsegmenten worden midscheeps geraakt door de coronacrisis. Logistiek vastgoed blijft aantrekkelijk voor beleggers. Maar de aard van het vastgoed zal na de crisis wel ingrijpend veranderen, verwacht JLL. Volgens de vastgoedadviseur zal logistiek vastgoed zich steeds meer in de stad concentreren.

De coronapandemie lijkt vooralsnog vooral bestaande vastgoedtrends te versnellen, zo schrijft JLL het rapport ‘Logistics buildings of tomorrow’. De spanning op de woningmarkt blijft hoog en kantorenvastgoed staat onder druk, terwijl logistiek vastgoed onverminderd in trek blijft.

Met vaccins tegen Covid-19 in zicht wordt de vraag steeds actueler hoe de vastgoedsector er straks uit ziet als de coronacrisis voorbij is. JLL verwacht dat logistiek vastgoed verder aan belang toeneemt. De onderzoekers wijzen onder andere op de voorspelling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) dat het internationale goederenvervoer de komende dertig jaar zal verdrievoudigen. Dat leidt onmiskenbaar tot een grote vraag naar magazijnen en distributiecentra, want die zijn nodig om al die producten te verwerken.

Trend 1: Urbanisatie

JLL verwacht dat logistiek vastgoed zich in de toekomst steeds meer in de stad zal concentreren. Een combinatie van rap doorzettende urbanisatie en de opmars van e-commerce leidt tot een gestage groei van de vraag naar levering van producten in de stad. Deze ontwikkeling wordt versneld door de coronapandemie, nu steeds meer consumenten producten online bestellen.

Dat zorgt wel voor wat praktische problemen. De ruimte in de stad is schaars en er kunnen in binnensteden opstoppingen ontstaan door bestelbusjes, om over de impact van milieuvervuiling nog maar te zwijgen.

Sven Bertens, Head of Research & Strategy bij JLL Nederland, ziet hier echter ook kansen. Hij wijst erop dat stedelijk logistiek vastgoed in veel landen nog in de kinderschoenen staat. Nederland is hierop geen uitzondering, meent hij. "We moeten heel goed nadenken over hoe we steden willen bevoorraden, zonder vervuiling en filevorming. Hier ligt nog veel ruimte voor pionierswerk."

JLL voorspelt de opkomst van logistieke centra met meerdere verdiepingen. Omdat in de hoogte wordt gebouwd, passen deze gebouwen op kleine kavels; ideaal voor een omgeving waar ruimte schaars is.

Trend 2: Vergrijzing en automatisering

Behalve urbanisatie zijn er volgens JLL nog meer factoren die in de toekomst van invloed kunnen zijn op logistiek vastgoed. Zo kan de vergrijzing leiden tot personeelstekorten in logistieke centra. Tegelijkertijd neemt de automatisering en robotisering een vlucht. Bertens verwacht echter niet dat de vraag naar kundig personeel door automatisering zal afnemen.

Wel verschuift de invulling van het werk, zo voorspelt hij. De vraag naar mensen die verstand hebben van robots en logistieke processen zal toenemen. Ook hierbij wijzen de trends naar de stad, want daar woont relatief veel (hoogopgeleid) personeel.

Trend 3: Duurzaamheid

De derde trend die de toekomst van logistiek vastgoed bepaalt, is duurzaamheid. Al die extra vracht- en bestelbusjes en het logistieke vastgoed in de stad kunnen de leefbaarheid van de stad aantasten.

Om dat te voorkomen zullen logistieke centra volgens JLL worden gebouwd met circulaire materialen en met groen op het dak en draaien op duurzame energie, zoals zonnepanelen, zoals zonne-energie.

'Beleggers zien potentie stedelijk logistiek vastgoed'

Volgens JLL zien beleggers steeds meer de potentie van stedelijk logistiek vastgoed. Het investeringsvolume neemt toe in deze branche. "Investeerders die zich van oudsher enkel focusten op grootschalige logistiek zien nu de kans om, op basis van de kennis en ervaring die zij hebben, in te spelen op deze relatief nieuwe sector", licht Thijs van de Meulengraaf, Head of Capital Markets Industrial & Logistics bij JLL Nederland toe.

Lees ook: 5 trends in Europees vastgoed

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. ABN Amro: stijging huizenprijzen vlakt pas volgend jaar af
  2. Gemiddeld huis werd afgelopen jaar €50.000 meer waard
  3. Huis kopen? Dit zijn de duurste en goedkoopste gemeente
  4. Kantoren zijn niet dood, en drie andere vastgoedtrends voor 2022
  5. Huizenprijzen in 2021 met ruim 15% opgelopen