Column

5 vragen voor beginnende private equity-investeerders

Grondig onderzoek is een must voor u een fonds kiest.

Nu de coronacrisis een rem zet op de economische groei, zijn private equity-firma’s druk bezig hun strategieën aan te passen om de uitdagingen het hoofd te bieden. Als een investeerder is het belangrijk om te weten hoe u private equity-fondsen en fondsmanagers moet beoordelen, of het nu crisistijd is of niet.

Voor individuele beleggers is het belangrijk om investeringsdoelen en prioriteiten goed voor ogen hebben. Past private equity als beleggingsklasse bij dat beeld? U kunt uzelf vijf vragen stellen om daarachter te komen.  

1. Wat is mijn horizon en liquiditeitsbehoefte? 

Private equity draait om actief beheer. U mag van een fondsmanager verwachten dat hij effectief kan anticiperen op trends in de industrie en bedrijven kan uitzoeken met aantrekkelijke groeimogelijkheden. Ook moet hij strategieën achter de hand hebben om meer waarde te halen uit de ondernemingen, bijvoorbeeld door de operationele kosten terug te brengen of via (kleine) overnames. Wellicht zijn er synergievoordelen te behalen met andere bedrijven in de portefeuille.

Maar het kost wel tijd om aantrekkelijke deals te vinden, operationele verbeteringen door te voeren en uiteraard om met succes uit de belegging te stappen. Een investering in een private equity-fonds is dan ook illiquide: u bent uw geld doorgaans voor een aanzienlijke tijd kwijt. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat deze vorm van investeren vooral bij family offices populair is, omdat zij een lange horizon hebben.   

2. Kan ik de hoge kosten accepteren?

Bij private equity-fondsen krijgt u doorgaans te maken met jaarlijkse beheervergoedingen van rond de 1,5% tot 2% over het gecommitteerde kapitaal. Dit zijn hogere kosten dan wanneer u bijvoorbeeld via een passief fonds zou investeren. Dat is niet gek: van een fondsbeheer wordt verwacht dat hij een zeer actieve rol speelt in het onderhouden van de portefeuille.

Bovendien kan de fondsbeheerder vaak aanspraak maken op een prestatievergoeding. Deze kan oplopen tot wel 20% of meer van de totale winst die het fonds maakt.

Deze vergoeding geldt als stok achter de deur voor de fondsmanager om extra zijn best te doen. Meestal kan de beheerder aanspraak maken op deze vergoeding als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld als er meer dan 8% winst is gemaakt.

3. Hoe doe ik vooronderzoek?

Wanneer u investeert in een private equity-fonds is het van belang dat er een kundige beheerder aan het roer staat. Dit onderscheidt namelijk een goed fonds van een slecht fonds. Maar hoe vindt u een goede fondsbeheerder?

Vergelijk bijvoorbeeld eens de fondsrendementen van een bepaalde fondsbeheerder met vergelijkbare fondsen (in omvang en strategie) en neem daarbij dezelfde startperiode (het moment dat het fonds de eerste investering deed). Deed de fondsmanager het met zijn fonds structureel beter?

Ga daar vervolgens dieper op in: hoe kwam het dat hij het zo goed deed? Spelen deze factoren nog steeds een rol en zijn ze relevant voor de toekomst? Om de factoren te identificeren, kunt u kijken naar de manier waarop een beheerder waarde heeft gecreëerd.

Begrijpen waar de waarde vandaan komt is erg belangrijk. Dan komt u er mogelijk achter dat de fondsbeheerder vooral winst boekte in een bepaalde sector of profiteerde van een seculaire trend (die niet langer meer speelt of aantrekkelijk is).

4. Waarin wil ik investeren?

Een van de belangrijkste lessen van beleggen is om goed te spreiden. Dat geldt ook voor private equity-investeringen. Bedenk welk deel van uw portefeuille u wilt reserveren voor private equity-fondsen, dus welk deel van uw vermogen u wilt vastzetten voor langere termijn.

Spreid vervolgens dat deel over verschillende strategieën en risicoprofielen. 

5. Hoe word ik op de hoogte gehouden na mijn investering?

Fondsbeheerders rapporteren doorgaans op kwartaalbasis over de behaalde rendementen en over significante ontwikkelingen in de portefeuille.

Desondanks zijn illiquide beleggingen natuurlijk lastig op waarde te schatten. Het is voor een investeerder vaak moeilijk te kwantificeren wat de impact van de fondsbeheerder is geweest op de onderliggende investeringen. Pas als een investering van hand worden gedaan, kan er een prijskaartje aan de participatie gehangen worden.

Investeerders die continu gerust moeten worden gesteld over de prestaties van een bedrijf, kunnen dan ook beter niet via private equity investeren. 

Conclusie

Individuele investeerders moeten dus met veel punten rekening houden als zij een deel van hun vermogen in private equity-fondsen willen steken. Gezien de variërende rendementen en het feit dat het vermogen van investeerders doorgaans tien tot twaalf jaar lang kan vastzitten in het fonds, is grondig onderzoek noodzakelijk voordat u een fonds kiest.

Voor investeerders met voldoende vermogen, een lange horizon en een hoge risicotolerantie kan private equity een betekenisvolle spreiding betekenen in een beleggingsportefeuille.  

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. 4 vragen over niet-beursgenoteerde beleggingen
  2. Durfkapitalisten blijven investeren
  3. Investeerders: pas op voor SPAC's
  4. Dit zijn de grootste uitdagingen voor durfinvesteerders
  5. In deze 4 sectoren slaan durfinvesteerders hun slag