Column

Nieuwe leenvorm: Geldvoorelkaar24

Snelle beoordeling, minder zekerheden, maar ook meer rente voor investeerders.

Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar heeft een nieuwe leenvorm geïntroduceerd, genaamd Geldvoorelkaar24. Dit moet u erover weten.

Geldvoorelkaar heeft een nieuwe leenvorm opgezet om bestaande ondernemers een versnelde service te kunnen bieden. Met de introductie ervan moet het aanbod van projecten op het crowdfundingplatform groter worden. Voor investeerders op het platform zal dat geen overbodige luxe zijn. Projecten raken nog steeds snel vol, waardoor crowdfunders die er niet op tijd bij zijn weinig mogelijkheden meer hebben om te investeren.

Meer tijd voor beleggers

Geldvoorelkaar, maar ook andere platformen, namen al actie om dit tegen te gaan. Zo kondigt Geldvoorelkaar bijvoorbeeld projecten van al aan voordat het mogelijk is erin te investeren. Dat geeft investeerders de tijd om eerst in de propositie te duiken, zonder overhaaste beslissingen te hoeven nemen.

De AFM stelt ook als voorschrift dat projectinformatie op alle platformen minstens 48 uur voorafgaand aan de openstelling van de inschrijving beschikbaar moet zijn.

Toch valt er niet aan te ontkomen dat projecten nog steeds snel vollopen, ook bij GeldvoorElkaar. Het platform heeft dit jaar al ruim negentig projecten gelanceerd, maar er staan er op het moment van schrijven slechts twee open voor investering. Drie andere projecten gaan pas later deze maand live.

Groter aanbod

GeldvoorElkaar wil het aanbod van projecten vergroten voor beleggers, waardoor zij hun investeringen beter kunnen spreiden. Als gevolg hiervan is er een nieuwe leenvorm in het leven geroepen.

Geldvoorelkaar24 wordt beschikbaar voor annuïtaire leningen van 25.000 tot 125.000 euro van bestaande ondernemers met minimaal twee afgesloten boekjaren.

Door middel van een versnelde dienstverlening voor partners, op basis van een “nieuw en efficiënt beoordelingsproces”, wil GeldvoorElkaar de daarvoor geschikte aanvragen binnen 24 uur kunnen beoordelen.

Geen zekerheden

Een investeerder hoeft evenwel niet te rekenen op zekerheden; volgens het platform om de doorlooptijden te versnellen. Daartegenover staat wel een “aantrekkelijke rente”, aldus het platform.

Bij alle projecten zal in de toekomst duidelijk worden aangegeven dat het een lening van Geldvoorelkaar24 betreft.

Hoger risico?

Oprichter Frank van der Linden van Crowdfundmarkt spreekt van een goed initiatief van GeldvoorElkaar, maar ziet wel veel risico’s aan een projectbeoordeling binnen vierentwintig uur. “Dat risico moet wel terugkomen in het rendement, ook omdat er geen zekerheden tegenover staan”, aldus Van der Linden.

Hij vraagt zich ook af of de versnelde aanvraag voor ondernemers niet ten koste zal gaan van de informatievoorziening voor crowdfunders.

Crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan stelde dat de nieuwe leenvorm van GeldvoorElkaar past bij de ontwikkelingen in de bredere markt. “Het idee lijkt bijvoorbeeld een beetje op Collin Direct of de kortlopende leningen op het platform Spotcap, waarbij er ook geen onderpand is”, aldus Kleverlaan.

Volgens Kleverlaan gaat de beoordeling van financieringsaanvragen nu al snel, “mits het platform alle benodigde informatie al binnen heeft.”

Sneller duidelijkheid

De crowdfundingdeskundige is te spreken over de verschillende manieren in de markt om sneller financiering te regelen voor ondernemers. “Zo hoeven zij niet maanden aan het lijntje te worden gehouden en weten zij sneller waar zij aan toe zijn.Tegelijk moet dit er natuurlijk niet toe leiden dat iedereen dan maar financiering kan krijgen”, aldus Kleverlaan.

Volgens hem Kleverlaan hoeft het gebrek aan zekerheden niet direct tot hogere risico’s te leiden. “Bijvoorbeeld als een bedrijf een sterke kasstroom heeft", licht hij toe. "Er zijn zelfs ondernemingen die geen onderpand willen geven, omdat zij daar slechte ervaringen mee hebben”, aldus Kleverlaan.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. 4 vragen over niet-beursgenoteerde beleggingen
  2. Recordhoeveelheid crowdfunding
  3. Felle kritiek op crowdfundingplatformen
  4. Al uw beleggingen op één plek
  5. Hoopvolle jaarstart voor crowdfundmarkt