Column

Private equity verliest glans

Veel investeerders zijn pessimistischer geworden over de rendementen van private equity. Dat blijkt uit onderzoek van eVestment.

Veel investeerders zijn pessimistischer geworden over de rendementen van private equity. Dat blijkt uit onderzoek van eVestment.

52% van de ondervraagden verwacht dat de rendementen van private equity in de komende drie jaar zullen dalen. Ook voor venture capital worden lagere rendementen verwacht. 47% van de ondervraagden mikt voor deze beleggingscategorie op lagere winsten.

'Significante marktcorrectie'

Als reden wordt de toegenomen concurrentie genoemd: veel partijen zitten elkaar in de weg in de strijd om de beste deals. Er is veel geld beschikbaar in de private markten, terwijl de kansen relatief beperkt zijn. Dit zorgt voor hogere waarderingen, terwijl de rendementen niet meestijgen, zo valt op te maken uit het onderzoek van eVestment. Een groot deel van de ondervraagden verwacht daarom een "significante" marktcorrectie binnen twee jaar.

"De markten liggen er nu al lange tijd goed bij", zegt Graeme Faulds van eVestment. “Als gevolg daarvan maken vooral investeerders zich zorgen over de opgelopen waarderingen.” Fondsbeheerders lijken daarentegen nog veel vertrouwen te hebben in hun prestaties, ondanks de hogere prijzen die zij betalen voor bedrijven, zo stelt Faulds.

eVentures ondervroeg institutionele investeerders, consultants en fondsbeheerders wereldwijd naar hun visie op de private markten. Bij elkaar overzien de investeerders meer dan 765 miljard dollar in beleggingen, waaronder 131 miljard dollar in privaat kapitaal. De ondervraagde fondsbeheerders hebben 600 miljard dollar in beheer op de private markten.

Vastgoed minder interessant

Volgens eVestment vallen vooral bedrijven die actief zijn in infrastructuur in de smaak, terwijl institutionele investeerders minder te spreken zijn over vastgoed. Na private equity en venture capital, zullen volgens investeerders de rendementen in de vastgoedsector het sterkst teruglopen.

Ondanks de zorgen onder investeerders, voorzien zij nog steeds dubbelcijferige winsten uit de private markten. In de komende drie jaar verwachten de investeerders een gemiddeld nettorendement uit private equity van 13% en voor venture capital zelfs 14%.

Verder is circa 75% van de investeerders van plan om de relatie met zijn fondsbeheerder te behouden of af te bouwen.

Ook crowdfunding verliest glans

Niet alleen private equity verliest wat glans, maar ook crowdfunding. Bij crowdfunding dalen de rendementen nu al, zo blijkt dan weer uit cijfers van Crowdfundmarkt. Een portefeuille op een crowdfunding platform levert momenteel een nettorendement op van 5,1%. Dat is iets lager dan een jaar geleden.

De gemiddelde aangeboden rente van alle crowdfunding projecten vanaf 2016 komt momenteel uit op 8,5%, aldus de inventarisatie van Crowdfundmarkt.nl.

... maar dat is ook teken van volwassenheid

Is het erg dat de rendementen terugvallen? Crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan vindt van niet: "Het geeft een reëel beeld van de huidige ontwikkelingen in de markt, nu leningportefeuilles volwassener worden."

"Natuurlijk zijn dit niet de percentages van 7 á 8% of hoger die ondernemers betalen, maar het kan nog altijd een goed onderdeel zijn binnen een gebalanceerde beleggingsportefeuille", zo vervolgt hij. "Ook zorgt het voor de broodnodige extra investeringen voor het mkb."

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. 5 vragen voor beginnende private equity-investeerders
  2. Zo komt private equity de crisis door
  3. Dit betekent de coronacrisis voor private equity
  4. Liever niet in aandelen? Dit zijn alternatieven buiten de beurs
  5. Waarom niet-beursgenoteerde beleggingen in trek zijn