Column

Minister Blok reageert op Europees crowdfunding voorstel

Onlangs heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Europese crowdfunding vergunning.

Onlangs heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Europese crowdfunding vergunning. In het voorstel gaat het vooral om crowdfunding op basis van leningen. Minster Blok heeft hier kort geleden op gereageerd naar de Tweede Kamer.

Crowdfundmarkt vatte het verslag van crowdfundingexpert Ronald Kleverlaan samen. De algehele toon van de reactie van Minister Blok is positief. Hij ziet veel mogelijkheden van het nieuwe voorstel, en denkt dat het kan bijdragen aan het vertrouwen in en de verdere professionalisering van de crowdfunding sector.

Wat hij positief aan het Europese kader vindt is dat het meer financiering beschikbaar maakt voor sectoren en organisaties die nu financiering nodig hebben. Ook biedt het voorstel de mogelijkheid voor platformen om grensoverschrijdend actief te zijn en ziet Nederland voordelen in een meer gestandaardiseerde informatievoorziening aan consumenten door platformen en bedrijven die op zoek zijn naar financiering.

Kritische vragen

Hij heeft wel enkele terechte vragen over sommige onderdelen van het voorstel, zoals het nu is ingediend. Zo worden MiFID ondernemingen die onder een zwaarder regime vallen, uitgesloten van grensoverschrijdende financiering. Ook zijn sommige definities in het voorstel niet duidelijk genoeg begrensd.

Dit schrijft Ronald Kleverlaan verder over de reactie van Minister Blok:

“Nederland heeft aangegeven een voorstander te zijn van Europees toezicht, mits aan vier randvoorwaarden is voldaan:

  1. Het moet (vooral) gaan om grensoverschrijdende activiteiten.
  2. Duidelijke en eenduidige regels.
  3. Impact op Europese toezichthouder is te overzien.
  4. Activiteit raakt niet aan consumenten.

Van alle bovenstaande punten kan beargumenteerd worden dat deze nieuwe wetgeving hier niet aan voldoet. De activiteiten zijn nu nog erg nationaal gericht (1), het voorstel zal naast lokale wetgeving blijven bestaan rond marketing, maar ook andere lokale crowdfunding wetgeving (2).

Daarnaast is het voor een Europese toeizchthouder lastig om overzicht te houden op een erg versnipperde markt met aanbieders (3) en is crowdfunding per definitie gericht op consumenten (4). Daarom begrijp ik het standpunt ook goed dat Nederland in deze fase tegen Europees toezicht gaat stemmen.”

Missende onderdelen

Volgens Minster Blok missen er verder nog enkele belangrike onderdelen in het voorstel. Deze zijn onder andere: de continuïteit van de dienstverlening en exit-scenario’s van platformen. Dus wat er moet gebeuren als een platform bijvoorbeeld failliet gaan.

Er zijn dus nog een aantal kritische vragen, missende onderdelen en onduidelijke definities die moeten worden uitgewerkt voordat Nederland volledig achter dit voorstel staat. Hoe het voorstel moet aansluiten op bestaande regelgeving per land en MiFID is bovendien onduidelijk.

De conclusie van crowdfundingexpert Ronald Kleverlaan lijkt dan ook te zijn; goed begin, maar heeft nog wat werk nodig.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Aantal crowdfundingprojecten weer in de lift
  2. Crowdfundingplatformen nog steeds niet eenduidig over rendementen
  3. Crowdfundmarkt in eerste jaarhelft met 37% gekrompen
  4. Liquiditeitsproblemen MKB nemen af
  5. De 10 grootste crowdfund-blunders