Column

Vijf belangrijkste crowdfunding trends

De markt van financieringen via crowdfunding groeide ook in 2017 hard door.

De fundamenten van de crowdfunding zijn volop in beweging, zo stelt Crowdfundmarkt. Het onderzoeksbureau constateert dat de markt van financieringen via crowdfunding ook in 2017 hard groeide en daar lijkt vooralsnog geen einde aan te komen. Ze zien momenteel een vijftal trends voorbij komen op de markt van crowdfunding.

1. Hogere aangeboden rentes

Volgens Crowdfundmarkt krijgen investeerders steeds hogere rentes aangeboden. De gemiddelde rente op crowdfundingleningen steeg van 7,5% in 2016 naar maar liefst 8,5% in 2017. In 2015 was dit percentage nog 7,2%.

“Bij Funding Circle loopt de rente en waarschijnlijk ook het risico in enkele gevallen zelfs op tot wel 19,9%”, aldus het onderzoeksbureau, dat opmerkte dat deze trend niet geldt bij startups. Startups kozen in 2017 in vergelijking met een jaar eerder ook minder vaak voor crowdfunding.

De rentes op crowdfundingleningen binnen de sectoren energie en duurzaamheid en vastgoed bleken juist relatief laag met circa 5,6 á 5,7%.

2. Veel kleine consumentenleningen

De gemiddelde projectomvang daalde in 2017 naar 125.000 euro, van 149.000 euro in 2016. “De daling van dit gemiddelde komt doordat er steeds meer relatief kleine leningen aan consumenten verstrekt worden via crowdfunding. Met name het crowdfundingplatform Lender & Spender richt zich hier op.”

3. Meer vastgoed maar horeca blijft koploper

Het aandeel vastgoedprojecten steeg afgelopen jaar naar 13% van de totale omvang financiering via crowdfunding, zo constateert Crowdfundmarkt. In 2016 was dit nog maar 7% en in 2015 slechts 4%.

Vastgoedprojecten zouden vaak zekerheden bieden die door investeerders aantrekkelijk gevonden worden. Een aantal, in vastgoed gespecialiseerde, crowdfundingplatformen zoals Crowdestate, New Funding en SamenInGeld profiteert hier volgens het onderzoeksbureau van.

De meeste crowdfundingprojecten bleken opnieuw gerelateerd aan horeca. Ook in omvang van de financieringen liepen horecaprojecten voor. Binnen de branche industrie was er volgens Crowdfundingmarkt juist een “opvallend sterke” afname merkbaar van het aantal projecten. Projecten binnen Onderwijs bleken het minst populair.

4. Durfkapitaal in de lift

In 2017 was het marktaandeel van durfkapitaal 9% ten opzichte van 7% in 2016. Onder durfkapitaal vallen projecten die via aandelen of converteerbare leningen gefinancierd worden.

Volgens Crowdfundingmarkt is de opmars van durfkapitaal is te danken aan de groei van Symbid en OnePlanetCrowd. Ook de komst van de internationale crowdfundingplatformen Eureeca en Seedrs droegen bij.

5. Aantal crowdfundingplatformen bereikt piek

Met 52 AFM-gereguleerde crowdfundingplatformen in de zomer van 2017 is vooralsnog de piek in het aantal platformen bereikt, aldus het onderzoeksbureau. Eind 2017 staan er 50 partijen in het AFM register.

“Dit is één meer dan eind 2016, maar een dalende trend lijkt ingezet.” De 50 AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen zorgden in 2017 voor een marktomvang van 182,5 miljoen euro. Net als in de voorgaande jaren bleken de meeste projecten te worden aangeboden in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

Wel merkte Crowdfundingmarkt op dat een klein aantal platformen de markt domineert. Zo is het aandeel van Collin Crowdfund circa 20%, gevolgd door Geldvoorelkaar met een marktaandeel van 15%. Funding Circle en ZIB Crowdfunding vullen samen de top drie met een marktaandeel van 8%.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Impact bonds nu ook voor crowdfunders
  2. Crowdfunding en staatsgarantie: dit moet u weten
  3. ‘Beeld van medische crowdfunding is te rooskleurig’
  4. 'Scherper AFM-toezicht leidt tot flinke shake-out in crowdfundmarkt'
  5. Dit zijn marktleiders op de Nederlandse crowdfundingmarkt