Column

16% crowdfundingprojecten mislukt

Uit een Brits onderzoek blijkt dat 16% van de jonge crowdfundingprojecten mislukt. Is dat veel? Nou, nee.

Is (equity-) crowdfunding nou wel zo’n goede investering? Kunt u echt rendement maken op innovatieve producten van nieuwe bedrijven of is die kans gewoonweg erg klein?

Tot voor kort ontbrak er een trackrecord en daarmee een antwoord op de vraag. Een nieuw, veelomvattend onderzoek geeft meer inzicht.

Het Britse platform AltFi onderzocht samen met advocatenkantoor Nabarro de resultaten van 431 equity-crowdfundingprojecten, die sinds 2011 door 367 verschillende bedrijven werden gelanceerd op platformen als Crowdcunbe, Seedrs, SyndicateRoom, Venture Founders en CrowdBnk.

Groen of rood? 

Om maar met de deur in huis te vallen: de resultaten laten een gemengd beeld zien. In het onderzoek werden projecten gecategoriseerd als groen of rood, waarbij een groene status betekende dat een bedrijf goede stappen maakte om een product op de markt te brengen.

Of in andere woorden: een situatie wanneer investeerders konden rekenen op een teruggave van hun inleg of zelfs een leuk rendement. Een rode status staat voor gevallen waarin bedrijven die zich via crowdfunding lieten financieren op de fles gingen en waarbij investeerders dus hun inleg kwijt waren.

Van de 431 onderzochte projecten, kregen 302 projecten een groene status. Ook werd er nogmaals bevestigd dat het vinden van the next Google of Facebook toch niet zo gemakkelijk is. Slechts één van de onderzochte crowdfundingprojecten werd overgenomen door een grote investeerder, in dit geval Europcar. Naar schatting kregen de crowdfunders hierbij 2,5 keer hun inleg terug.

Noorderzon

Bij 29 projecten, circa 8% van de onderzochte ondernemingen, ging het helemaal fout. Investeerders konden fluiten naar hun geld. 41 projecten begaven zich in een grijs gebied. Deze ondernemers waren niet meer te bereiken door crowdfunders, hetgeen vaak samenging met een inactieve website of gebrekkige informatie.

Kortom: signalen die er mogelijk op duiden dat de ondernemer met het geld naar de noorderzon vertrok. Tellen we 29 en 41 bij elkaar op, dan krijg je 70 van de 431 onderzochte crowdfundingprojecten die (mogelijk) de verkeerde kant op zijn gegaan. Dat is ruim 16% van het totaal.

Veel of weinig? Er zijn enkele andere onderzoeken naar crowdfunding geweest, de een uitgebreider dan de ander. Een eerder onderzoek van RSA in 2014 duidde erop dat maar liefst 55% van de gecrowdfunde bedrijfjes de fles op gingen in de eerste vijf jaar van het bestaan.

Jonge projecten

In 2009 concludeerde Nesta nog dat 56% van de angel-investeerders kon fluiten naar zijn geld. Dan valt 16% nog mee. Echter, hier bleken de onderzochte crowdfundingprojecten gemiddeld 2,9 jaar te bestaan, dus het percentage kan nog oplopen als er over ruim twee jaar nog eens wordt gekeken naar de projecten.

Voor investeerders is het percentage groene of rode projecten misschien niet eens het opvallendste resultaat uit het onderzoek. Dat is wellicht de conclusie dat slechts een project werd opgepikt door een grote investeerder. En zelfs toen konden investeerders niet volledig meegenieten van de succesvolle overname, gezien 2,5 keer de inleg nou niet echt een klapper is.

Dit zagen we al eerder bij het Kickstarter-project Oculus Rift. Facebook kocht Oculus voor twee miljard dollar en donateurs liepen enorme rendementen mis. Echt grote succesverhalen zijn dus uitgebleven in dit onderzoek, maar te concluderen valt wel dat het aantal defaults beperkt bleef. Dat is een fijn gegeven, al moet de tijd uitwijzen of dit onderzoek ook representatief is voor de huidige toestroom aan crowdfundingprojecten.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Recordhoeveelheid crowdfunding
  2. Felle kritiek op crowdfundingplatformen
  3. Deze nieuwe financieringsvorm is aan een opmars bezig
  4. Al uw beleggingen op één plek
  5. Hoopvolle jaarstart voor crowdfundmarkt