Column

Zeeuws ziekenhuis wil tien miljoen crowdfunden

Het ADRZ in Vlissingen moet het eerste Nederlandse ziekenhuis worden dat wordt gerealiseerd met crowdfunding.

Zeeland krijgt de primeur van het eerste Nederlandse ziekenhuis dat wordt gerealiseerd met crowdfunding. Voor de renovatie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Vlissingen is een bedrag van 20 miljoen euro nodig. Dat bedrag zal deels worden gefinancierd met crowdfunding door Zeeland Investments Beheer (ZIB).

De verwachting is dat minimaal de helft van het benodigde bedrag (10 miljoen euro) bijeen wordt gebracht door middel van de crowdfundingactie. Een beperkt deel zal bancair worden gefinancierd, welk deel precies is nog niet bekend. Deelnemers aan de crowdfundingactie kunnen participeren vanaf een bedrag van 2500 tot een maximum van 40.000 euro.

De crowdfunding betreft een lening, met een looptijd van maximaal zeventien jaar, die in diezelfde periode jaarlijks deels wordt terugbetaald. De deelnemers ontvangen een netto rente van vijf procent per jaar. 

Bancaire financiering voldoet niet

Volgens de initiatiefnemers is gekozen om een deel door crowdfundingre financieren "omdat de banken niet meer staan te trappelen om te investeren in vastgoed, ook niet als het een ziekenhuis is. Door de bankencrisis en invoering van Basel III is de ruimte van financiële instellingen voor het verstrekken van vastgoedfinancieringen aan banden gelegd. Realisatie van projecten zonder aanvullende financieringsvormen is daardoor niet meer mogelijk."

ZIB is een Zeeuwse beheerder van beleggingsfondsen voor vastgoedinvesteringen, die meer dan 15 jaar actief is en over een bestand van meer dan 2.500 particuliere investeerders beschikt. De Zeeuwse ondernemer Henk van Koeveringe is een belangrijke drijvende kracht achter ZIB.

De crowdfundingactie staat, net als de andere activiteiten van ZIB, onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). De Raad van Toezicht voor de crowdfundingactie komt onder voorzitterschap te staan van Karla Peijs, voormalig commissaris van de Koningin in Zeeland.

 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. 4 vragen over niet-beursgenoteerde beleggingen
  2. Recordhoeveelheid crowdfunding
  3. Felle kritiek op crowdfundingplatformen
  4. Deze nieuwe financieringsvorm is aan een opmars bezig
  5. Al uw beleggingen op één plek