Column

De crowdfundingexit

Zijn er überhaupt mogelijkheden om uit een crowdfundingproject te stappen? Niet veel.

Wanneer u investeert in bedrijven, is het verstandig om vooraf een goede exitstrategie te hebben. Ook op kleine schaal is dit belangrijk, bijvoorbeeld wanneer u investeert via crowdfunding. Maar dan moeten er wel mogelijkheden zijn om uit te stappen.

Hoewel investeringen via equity-crowdfunding in theorie verhandelbaar zijn, blijken de opties in de praktijk beperkt. Er zijn nog weinig partijen die investeren in een secundaire markt voor crowdfundingbeleggingen.

Een geldgever zit dus gedurende de looptijd vaak vast aan zijn investering en dat kan weleens vervelend zijn. De verwachting is dat crowdfundingplatforms de verhandelbaarheid in de nabije toekomst zelf zullen faciliteren of dat er speciale handelsplatforms komen om in de behoefte naar meer liquiditeit te voorzien.

Pump-and-dump

Toch is het handig om nu alvast na te denken over een exitstrategie. Een van de belangrijkste aspecten van die strategie is om een investering minstens twaalf maanden in een project te houden.

Als het om een lening gaat, vinden aflossingstermijnen meestal sowieso pas plaats na twaalf maanden. In de Verenigde Staten is het zelfs in de wet vastgesteld dat een crowdfunding-investering illiquide is gedurende het eerste jaar.

Hier is voor gekozen om de kans op zogenoemde pump-and-dump-scenario’s tot een minimum te beperken. Die ontstaan wanneer crowdfunders hun certificaten promoten, vaak met valse informatie, om andere mensen aan te sporen dezelfde stukken te kopen.

Gebakken lucht doet de waarde van de certificaten stijgen, waarna crowdfunders hun aandeel dumpen en de nieuwe crowdfunders achterblijven met een sterk in waarde gedaald certificaat.

Verhandelbaarheid

Zoals vermeld zal het na twaalf maanden alsnog moeilijk zijn om van een crowdfunding-investering af te komen. Bij grote platforms als Geldvoorelkaar en Lendico zijn er geen mogelijkheden om gedurende de looptijd van een project uit te stappen.

Bij OnePlanetCrowd kan een investeerder met goedkeuring van de ondernemer zijn lening op een andere naam laten zetten en deze zo overdragen aan een andere investeerder. Het platform heeft niet eerder dergelijke verzoeken ontvangen.

Kapitaal op Maat zegt een vergunning te hebben aangevraagd bij de AFM om stukken te mogen verhandelen, maar dat het nog enkele maanden zal duren voordat deze optie er komt voor investeerders. Volgens directeur Pim van de Velde is er nog geen concrete uitwerking van een secundaire markt en zijn er slechts "grove ideeën".

Waarschijnlijk zal het plan zich richten op het verkopen van stukken aan mede-investeerders in het betreffende project, maar Van de Velde sluit niet uit dat ook externe partijen, waaronder beleggingsmaatschappijen, (bundels van) financieringen kunnen opkopen.

Bij Symbid stapt een investeerder in een investeringscorporatie. Zijn lidmaatschapcertificaat kan hij op ieder moment verkopen aan zowel interne als externe investeerders, maar ook aan de ondernemer.

Volgens Symbid gebeurt het af en toe dat crowdfunders van hun stukken af willen, vooral bij projecten die al enkele jaren lopen. Het platform erkent dat het lastig is om de certificaten te waarderen. “Er moet opnieuw naar de waarde van een bedrijf worden gekeken.”

Koper en verkoper komen tot een overeenkomst over de prijs van het certificaat, Symbid speelt daar geen rol in en regelt uiteindelijk alleen de transactie.

Beste strategie

De beste exit-strategie bij crowdfunding lijkt toch vooral de rit uitzitten. Crowdfunding staat niet bekend om snel rendement behalen. Ondernemers hebben tijd nodig om een project op te zetten, dit gaat niet over een nacht ijs. Omzet draaien duurt vaak langer dan gepland en er komen onverwachte kosten of problemen om de hoek kijken.

Pas uw visie daarop aan. Wacht rustig op het moment dat een externe partij de boel opkoopt of de ondernemer kiest voor een beursgang. Misschien ontvangt u jaarlijks dividend, misschien ook niet. Wellicht ziet u nooit meer iets van uw inleg terug. Spreiding over verschillende crowdfundingprojecten is dan ook aan te raden.

Toch een exit

Het blijft verstandig om na een jaar eens kritisch te kijken naar het crowdfundingproject. Zijn er signalen die erop wijzen dat het tijd is om uw certificaat van hand te doen? Het grootste probleem zou zijn als de ondernemer in de afgelopen twaalf maanden geen enkel doel heeft bereikt en dat het nog lang kan duren voordat u iets van uw investering terugziet.

In dat geval kunt u een exit toch overwegen. Belangrijk in die afweging is de mate waarin de ondernemer u op de hoogte heeft gesteld van de bedrijfsvoering en de manier waarop hij met obstakels omgaat.

Heeft hij u duidelijk laten merken waardoor het komt dat hij zijn doelen in het afgelopen jaar niet heeft behaald? Dan kunt u hem nog een kans geven. Wanneer de ondernemer u twaalf maanden lang blijft teleurstellen, dan is er een goede reden om een exit te overwegen.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Recordhoeveelheid crowdfunding
  2. Felle kritiek op crowdfundingplatformen
  3. Deze nieuwe financieringsvorm is aan een opmars bezig
  4. Al uw beleggingen op één plek
  5. Hoopvolle jaarstart voor crowdfundmarkt